Pidurite paigaldus ja hooldus

Soovid paremaid pidureid – BREMBO

Peatüki koostamisel oli abiks Georg Leonov, kes omab aastatepikkuseid kogemusid nii tava- kui ka võistlusmootorrataste pidurisüsteemide parandamisel ja paigaldamisel. Kuigi soovituste aluseks on võetud Brembo pidurisüsteemid, kehtib kõik kirjapandu ka kõigil teistel puhkudel, kui soovid oma tsikli pidurisüsteemi korrastada või uuega asendada.

Reservuaari valik ja paigaldus

Reservuaari valides tuleb arvestada selle mahutavusega. Reservuaar peab olema piisavalt suur, et pidurite kulumisel ei saaks pidurivedelik otsa. Reservuaari mahutavus on piisav, kui vedeliku normaaltaseme puhul (st tase jääb MIN ja MAX märkide vahele) ei ole ketaste ja klotside maksimaalse kulumiseni pidurivedelikku vaja lisada.

Samuti peab reservuaaris olema paisumisruumi, et temperatuuri tõustes ning õhu ja vedeliku paisudes ei tekiks pidurisüsteemis ülerõhku ning pidurid ei jääks peale.

Reservuaar peab olema paigaldatud võimalikult horisontaalselt, st kui mootorratas on püstiasendis, näiteks keskhargil või pukkade peal, peaks reservuaari ülemine serv olema maapinnaga paralleelne.

Kui mootorratas on püstiasendis, siis reservuaari minimaalse lubatud vedelikutaseme tähis ehk MIN märk peab olema kõrgemal kui piduri peasilindri sissevoolu toru. Sellega välditakse õhu sattumist pidurisüsteemi.

Kui kasutad reservuaarisukka, siis veendu, et sukk võimaldaks õhul liikuda membraani ja korgi vahele. Vastasel juhul võib membraan tekitada reservuaaris vaakumi või ülerõhu.

Peasilindri paigaldus ja reguleerimine

Peasilinder tuleks lenksutorule paigaldada nii, jääks piisav reguleerimisruum igas suunas – nii üles-alla kui ka vasakule-paremale.

Reguleeri piduriheebli kaugus lenksutorust enda sobivaks, keerates reguleermutrit vastavalt kas päri- või vastupäeva. Siiski ei tohi piduriheebel olla lenksutorule liiga lähedal. Jälgi, et piduriheebli asend võimaldaks rakendada piisavalt jõudu mootorratta peatamiseks. Jõuga vajutades peab piduriheebli ja lenksutoru või gaasirulli vahele jääma vähemalt 6 mm suurune tühimik, mis on vajalik pidurisüsteemi kuumenemise korral lisanduva heeblikäigu kompenseerimiseks.

Piduriketaste paigaldus ja kontroll

Veendu, et piduriketta ja velje ühenduspinnad on puhtad, siledad ning mõlgi- ja defektivabad. Kui see nii ei ole, tuleb pinnad puhastada või taastada. Piduriketas peab veljele istuma ilma takistusteta ja jõudu rakendamata.

Piduriketta kinnituspoldid peavad olema sama läbimõõduga kui piduriketta poldiaugud. Kasuta mootorratta tootja poolt ettenähtud pikkusega polte.

Esmalt keera kõik kinnituspoldid näppudega kinni. Seejärel pinguta momentvõtmega kõik kinnituspoldid rist-mustris, kasutades 5 nm jõudu. Lõpuks pinguta tootja poolt ettenähtud jõudu kasutades momentvõtmega kõik kinnituspoldid. Lisaks on soovituslik kinnituspoltide puhul kasutada pehme tugevusega keermeliimi. Enne keermeliimi kasutamist veendu, et nii kinnituspoldi kui ka velje keermed on puhtad.

Piduriketta välisservale võib kanda termovärvi, mis aitab jälgida ketta töötemperatuuri.

Pärast paigaldust kontrolli piduriketta ujuvust.  Niinimetatud ujuv piduriketas peab olema “ujuv” ka pärast veljele paigaldamist, kusjuures teljesuunaline lõtk peab olema minimaalselt 0,2 mm. Piduriketta maksimaalne teljesuunaline lõtk sõltub konkreetsest pidurikettast – kontrolli lubatud tolerantse kasutusjuhendist või pöördu teenindusse.

Piduriketastele ei tohi avaldada mehhaanilist survet (nt painutamine, löögid jms) ning nad peavad olema puhtad mistahes vedelikest, õlidest ja määretest. Piduriketta puhastamiseks kasuta lahusti baasil valmistatud puhastusaineid ja piduriketast mittekahjustavaid puhastusvahended, nt brake cleaner ja koos „karukeelega“.

Pidurisadulate paigaldus

Pidurisadulad peavad olema amorditorude külge paigaldatud nii, et pidurisadula välisküljel paiknev noolekujuline tähis ühtib piduriketta pöörlemissuunaga.

Pidurisadul peab olema piduriketta keskjoone suhtes paigaldatud võimalikult sümmeetriliselt. Kõrvalekalle võib olla minimaalne ehk alla 1 mm. Ühtivust tuleb kontrollida uute piduriklotsidega ning selliselt, et pidurikolvid on maksimaalselt sissesurutud asendis.

Piduriketta välisserva ja pidurisadula vaheline kliirens peab olema minimaalselt 2 mm.

Pidurisadula kinnituspoldid peavad olema pingutatud mootorratta tooja poolt ette nähtud jõuga ja ülekuumenenud pidurisadulaid tuleb hooldada.

Piduriklotside paigaldus ja kontroll

Piduriklotsid peavad istuma pidurisadulasse ilma takistusteta ja jõudu rakendamata.

Piduriklotside tööpind peab ühtima piduriketta tööpinnaga. Pidurikettad võivad piduriklotside servast üle ulatuda maksimaalselt 1 mm. Pidurisadula korrektse asendi saavutamiseks võib sadulat liigutada kinnituspoltide ja poldiaukude lõtku piires.

Veendu, et piduriklotside ja vedrutihvtide splindid on korrektselt paigaldatud. Vajadusel võib piduriklotside tihvti pidurisadula ja -klotside külge splintida traadi abil

 

Reservuaari ja peasilindri vahelise vooliku valik ja paigaldus

Pidurivedeliku reservuaari ja piduri peasilindri ühendamiseks tuleb kasutada spetsiaalselt pidurivedeliku jaoks mõeldud voolikut. Enamik bensiini või muid kütuseid kannatavaid voolikuid ei ole pidurivedelikukindlad ning võivad põhjustada sette tekkimist, mis võib omakorda kahjustada pidurisüsteemi ja selle toimimise tõhusust.

Voolik peab olema paigaldatud ühtlase raadiusega ja sellel ei tohi sees olla murdmisjooni.

Voolik ei tohi pidurivedeliku reservuaari väljalaskeava ja piduri peasilindri sisselaskeava toru liigselt suruda ega pinge all hoida.

Vooliku paigaldamisel nii pidurivedeliku reservuaari väljalasketoru kui ka piduri peasilindri sisselasketoru külge peab kasutama sobivaid voolikuklambreid või splintimistraati.

Peasilindri ja pidurisadula vahelise vooliku valik ja paigaldus

Piduri peasilindri ja pidurisadula ühendamiseks on soovitatav kasutada armeeritud teflonvoolikut.

Vooliku siseläbimõõt peab olema minimaalselt 3 mm ja vooliku kinnitamiseks kasutatavad banjo-poldid tuleb pingutada tootja poolt ettenähtud jõuga.

Vooliku ning peasilindri ja pidurisadula vahelise ühenduse tihendamiseks tuleb iga kord kasutada uusi vask- või alumiiniumseibe.

Voolikus ei tohi olla murdekohti ega muid kulumis- ja/või vigastusjälgi.

Veendu, et voolikud on piisavalt pikad. Selleks tõsta mootorratta esiots õhku rippuma, kasutades selleks näiteks mootoritõstukit, vintsi või koormarihmasid, nii et esiamordid on täielikult väljasirutatud. Alles seejärel ühenda pidurivoolikud pidurisadulate külge ning veendu, et voolikud ei oleks pinge all.

Pidurivedeliku valik ja vedelikutase

Soovitame Brembo pidurisüsteemides kasutada ainult Brembo pidurivedelikku. Muude (sh teadmata päritoluga) vedelike kasutamine võib kahjustada pidurisüsteemi või selle efektiivset toimimist.

Vedelikutase peab olema normis, st reservuaaril märgitud MAX ja MIN tähiste vahel. Vedelikku peab olema piisavalt, et piduriklotside ja -ketaste kulumisel ei peaks pidurivedelikku juurde valama. Samas tuleb jälgida, et vedelikutase liiga kõrge ei oleks – temperatuuri tõustes pidurisüsteemi osad, pidurivedelik ning reservuaaris olev õhk paisuvad ning reservuaaris vajaliku paisumisruumi puudumisel võib tekkida ülerõhk, mille tulemusel võivad pidurid peale jääda.

Pidurisüsteemi õhutamine

 1. Keera mootorratta lenksu, kuni vedelikutase reservuaaris on horisontaalne. Vedeliku väljavoolutoru peab olema kõige alumises punktis.
 2. Tühjenda reservuaar vanast pidurivedelikust näiteks süstlaga ja puhasta reservuaari seinad ja põhi setetest.
 3. Täida reservuaar uue pidurivedelikuga.
 4. Pumpa piduriheeblit või -pedaali korduvalt, et täita pidurisüsteem osaliselt uue pidurivedelikuga. Õhutamise hõlbustamiseks reguleeri piduriheebel lenksutoru suhtes kaugeimasse asendisse. Selliselt on piduriheebli pumpamine efektiivsem, kuna peasilindri töökäik suureneb.
 5. Kinnita pidurisadulal paikneva õhutusventiili külge läbipaistev kummist voolik, et tagada õhutamisprotseduuri maksimaalne puhtus – nii on võimalik vältida mootorratta ning töökoja määrdumist õhutamise tulemusel pidurisüsteemist väljuva pidurivedelikuga.
 6. Tõmba piduriheebel käigu lõpuni ja hoia seda all; (keera pidurisadulal paiknev õhutusventiil lahti ning lase survel sealtkaudu väljuda (alguses võib tulla ainult õhku); keera õhutusventiil õrnalt kinni; lase heebel lahti. Korda eelnevat tegevust, kuni õhutusventiilist ei tule enam õhumulle, vaid üksnes puhast pidurivedelikku.
 7. Pinguta momentvõtmega pidurisadulal paiknevat õhutusventiil tootja poolt ettenähtud jõuga ja täida reservuaar pidurivedelikuga normi piires , s.o vastavalt reservuaaril paiknevatele tähistele MIN ja MAX.
 8. Veendu, et ükski ühendus ega pidurisüsteemi osa ei lekiks. Kui pidurisüsteem on õigesti õhutatud, siis pärast piduriheebli või -pedaali tühikäiku on koheselt ja konkreetselt tunda piduri rakendumist. Piduriheebel või -pedaal ei tohiks tunduda vetruv ja kummine. Kui pidurid ei rakendu konkreetselt, õhuta pidureid uuesti.

NB!

 • Väldi vedelikutaseme langemist alla reservuaari paikneva MIN tähise kogu õhutamise vältel, kuna vastasel juhul satub pidurisüsteemi täiendav õhk.
 • Õhuta korraga ainult läbi ühe õhutusventiili, vastasel korral pääseb teisest avatud õhutusventiilist pidurisüsteemi täiendav õhk.
 • Uue piduri peasilindri paigaldamisel ei pruugi süsteem pidurivedeliku sisse võtta, kuna on täielikult õhuga täitunud. Selleks (1) suru piduriõli süstlaga läbi pidurisadula õhutusventiili kuni pidurisüsteem on täitunud ja piduriõli on jõudnud reservuaari; või (2) keera piduri peasilindril paiknev õhutusventiil lahti, tõmba piduriheebel käigu lõpuni, keera õhutusventiil kinni ja lasel piduriheebel järsult lahti. Korda tegevust kuni tunned, et peasilinder on piduriõliga täitunud.
 • Pidurisüsteemi esmakordselt täites ei pruugi kogu õhku esimese õhutamisega välja saada. Parima tulemuse saavutamiseks õhuta pidurisüsteem pärast esimest sõitu veelkord.
 • Pidurivedelik lahustab värvi, mistõttu tuleks vältida selle sattumist värvitud pindadele.
 • Kui pärast õhutamist tundub piduriheebel liiga kumjas või elastne, toimi järgnevalt:
 1. Võta üks piduriklots pidurisadulast välja.
 2. Pumpa pidureid mitu korda, et kolvid pidurisadulast ¾ ulatuses välja suruda. Jälgi, et kolvid pidurisadulast välja ei kukuks.
 3. Suru kolvid ettevaatlikult pidurisadula sisse tagasi (väldi kolbide või sadula mehaanilist kahjustamist).
 4. Pane piduriklots pidurisadulasse tagasi.
 5. Korda punktides 1-4 kirjeldatud samme kõigi piduriklotsidega ning seejärel veendu, kas piduriheebli käik on paranenud.

 

Piduriklotside sissesõit

Piduriklotside sissesõiduks piisab üldjuhul mõnest rahulikust ringist rajal või paarikümne kilomeetri pikkusest rahulikust tänavasõidust.

Sissesõitmiseks tuleb piduriklotside temperatuuri järk-järgult sujuvalt tõsta. Selleks võta mitu korda kiirus üles ja pidurda sujuvalt maha. Sissesõit loetakse sooritatuks, kui vähemalt 90% piduriklotsi pinnast on pidurikettaga kontaktis.

Väldi piduri ja gaasi samaaegset rakendamist – see tekitab järsu temperatuuritõusu, mis võib muuta piduriklotsi koostisosade omadusi ja halvendada seeläbi pidurdusomadusi.

Pärast esimest sõitu kontrolli, et:

 1. rattad pöörleksid vabalt ja ilma liigse pidurite hõõrdumiseta;
 2. piduriketta ja pidurisadula vahel ei ole takistusi ja nad ei puutu omavahel kokku;
 3. pidurisadula temperatuur ei ületada 130°C (kontrolli termoteibiga, vaata joon. 3).

Pidurisüsteemi kontrollimine pärast mõningast kasutamist

Veendu, et ükski voolikute ühendus ega pidurisüsteemi osa ei leki. Kui mõne vooliku ühendus lekib, pinguta seda, vigane pidurisüsteemi komponent tuleb vahetada uue vastu.

Piduriketastel ei tohi olla mingisuguseid pragusid ja nad ei tohi olla ülemäära kulunud või kriibitud.

Pidurikettad ei tohi olla kõverad. Pidurikettaid ei ole võimalik jätkusuutlikult sirgestada, kuna pärast esimest intensiivset kuumatsüklit lähevad need uuesti kõveraks.

Piduriketta tööpinna paksus ei tohi olla vähenenud enam kui 0,5 mm selle algsest paksusest (s.o 0,25 mm + 0,25 mm kumbki piduriketta pool).

Defektiga, katkised või ülemäära kulunud pidurikettad tuleks viivitamatult välja vahetada. Piduriketas tuleb vahetada tervikuna, st piduriketta välisvõru koos sisemise rummuga.

Kasutamiskõlbulikul piduriklotsil peaks olema minimaalselt 2 mm kattematerjali. Siiski soovitame piduriklotsid vahetada, kui kattematerjali jääk on alla 3 mm.

Piduriklotsidel ei tohiks olla ebaühtlast ega ebatavalist kulumist. Defektiga, vigased või ülemäära kulunud piduriklotsid tuleb välja vahetada.

Kontrollima peaks järgmisi aspekte:

 1. kulumise erinevus sisemise ja välimise piduriklotsi vahel tohib olla maksimaalselt 1 mm;
 2. piduriklotsi tangensiaalne kulumine tohib olla maksimaalselt 1 mm;
 3. piduriklotsi radiaalse kulumise erinevus tohib olla maksimaalselt 1 mm.
 4. Piduriklotsi alusplaadi ebatasasus tohib olla maksimaalselt 0,2 mm . Ülemäära suure alusplaadi ebatasasuse korral tuleks klotsid välja vahetada.
 5. Veendu, et ratas käib ringi vabalt ja ilma liigse pidurite hõõrdumiseta. Liigse hõõrdumise korral kontrolli:

* piduriklotside seisukorda. Vajadusel asenda piduriklotsid uutega;

* pidurivedeliku taset reservuaaris. Vedelikutase ei tohi olla liiga kõrge;

* kas kolvid liiguvad pidurisadulas vabalt. Vajadusel hoolda pidurisadulaid. Kui ka pärast pidurisadulate hooldust käib ratas jätkuvalt raskelt ringi ning kolvid ei liigu vabalt, peab vahetama pidurisadula mansetid.

Pea meeles, et:

Piduri peasilindrit ja -sadulaid peaks puhastama ainult spetsiaalse puhastusainega või veebaasil toodetud pesuainetega. Ära kasuta lahusteid ega lakibensiini – need võivad kahjustada tihendeid ja muid kummist detaile.

Pidurisadula poolkorpuste omavahelisi kinnituspolte ei tohi lahti keerata ega uuesti pingutada.

Kui kasutad BREMBO pidurikomponente, siis nende asendamine mitte-BREMBO osadega ei ole lubatud. BREMBO toodete remonti teostab ainult BREMBO volitatud esindaja.